ترتیب نزول : 111

محل نزول : مدینه منوره

تعداد آیات : 29

تعداد کلمات : 560

تعداد حروف : 2509

تعداد لفظ . الله : 40

معانی سوره: فتح به معنای پیروزی و گشودن دروازه دشمن است.

نامهای دیگر سوره: ---------------

ویژگی سوره : این سوره شادی و مژده و بشارت است و مایه دلگرمی و امیدواری مسلمین میباشد . همچنین پیشگویی و اخبار غیبی قرآن را بازگو میکند. و در پایان این سوره
(آیه 29 ) اوصاف و نشانه های یاران با ایمان خدا و چگونگی رشدو نمو اسلام را خیلی زیبا ترسیم میکند.

موضوعات کلی سوره : نصرت و امدادهای غیبی خداوند به مسلمانان – مساله معاد و رستاخیز – مساله نبوت و رسالت بیعت با پیامبر و رهبری – شرح داستان بیعت رضوان – اوصاف و نشانه های رسول خدا.

فضیلت قرائت این سوره :

- پیامبر اکرم (ص) : هرکس این سوره را قرائت کند مانند کسی است که به هنگام فتح مکه در خدمت پیامبر (ص) و در لشگر او بوده است.


– امام صادق (ع): حفظ نمایید اموال و زنان و بنده های خود را به خواندن این سوره .