نام هشتاد و یكمین سوره قرآن كریم


این سوره به اتفاق مفسران مكى است.[1] در ترتیب مصحف هشتاد و یكمین سوره است و بین دو سوره عبس و انفطار قرار گرفته و در ترتیب نزول ششمین یا هفتمین سوره بوده[2] كه پس از مَسَد و پیش از اعلى نازل شده است.[3] گفته شده كه در مصحف امیرمؤمنان، على(علیه السلام) بین دو سوره نازعات و انفطار و سیزدهمین سوره بوده است.[4] نام مشهور این سوره «تكویر» (درهم پیچیدن) است.[5] «كوّرت» و «الشمس» دو نام دیگر این سوره اند.[6] در روایات[7] و منابع كهن[8] و برخى تفاسیر از آن به سوره «اذا الشمس كوّرت» یاد شده است.[9] این سوره 29 آیه[10] و 104 كلمه دارد[11] و یكى از 7 سوره قرآن است كه با «إذا» شروع شده و به سوره هاى زمانیه شهرت دارند.[12] از نظر حجم در گروه «مفصّلات» یعنى سوره هاى كوچك قرار دارد[13] و در سال هاى آغاز بعثت نازل شده است.[14] برخى نزول آن را در سال اوّل یا دوم بعثت حدس زده اند.[15]


محتواى سوره:
شکلک های محدثه