زکات قرآن

آیةالله العظمی گلپایگانی (ره) و زکات قرآن

قرآنهایی که به آیةاللهالعظمی گلپایگانی(ره)هدیه میشد، این مرجع فقید، مقید بودند آنها را بخوانند.

پساز یک دور تلاوت، قرآنها را به دارالقرآن هدیه میکردند و میفرمودند: زکات قرآن به این است که

خوانده شود؛ زیرا در قیامت، قرآن از ما باز خواست میکند. ایشان در ماه رمضان هفت الی هشت دور

، قرآن را ختم میکردند.
طراحی پوسته از : ایران نقش (طراحی قالب وبلاگهای پارسی)
تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به ماهنامه قرآنی (در مسیل آسمان) - زکات قرآن می باشد.